آموزش نرم افزار CapSel

۱ . ابتدا نرم افزار را از طریق لینک زیر دانلود کرده و آن را بر روی رایانه خود نصب کنید.
http://www.secop.com/fileadmin/user_data/capsel/Secop_CapSel.zip
۲ . نرم افزار را اجرا کنید.
۳ . در صفحه اصلی بر روی دکمه (Setting) تنظیمات کلیک کنید.

6567757

 

 

صفحه زیر باز خواهد شد.

 

00002

 

 

در این قسمت واحد های اندازه گیری مطابق شکل تنظیم کنید. Energy (توان) بر حسب w(وات) ، Temperature(دما) برحسب سانتیگراد، Pressure (فشار) بر حسب بار، Diameter (قطر) بر حسب in (اینچ)، Length (طول) بر حسب m(متر) و Flow (جریان) برحسب لیتر بر دقیقه مشخص شده است. (روش متداول در صنایع برودتی داخلی)
نکته: اگر در مرتبه اول این تغییرات را در نرم افزار انجام دهید، این تغییرات به صورت خودکار در مرتبه های بعدی لحاظ می شوند و دیگر نیازی به انجام مراحل آن ندارید.
۴ . در بخش اصلی در قسمت Input data (داده های ورودی) مشخصات سیستم خود را وارد کنید.

0001

 

 

676777777777

 

باید توجه داشته باشید که اعداد خروجی نرم افزار تنها محدوده مناسبی از جواب را در اختیار شما قرار می دهد و به دست آوردن بهترین اندازه برای لوله مویین نیازمند تست سیستم در محدوده جواب می باشد. همچنین باید در انتخاب اعداد داخل نرم افزار دقت لازم را انجام دهید.
مراحل انتخاب:

انتخاب مبرد که به آسانی توسط طراح می تواند انتخاب شود.
برای حدس توان برودت سیستم باید حتما به کاتالوگ کمپرسور مراجعه کنید و توان تولیدی را در دمای مورد نظر بخوانید. جدا از قرار دادن توان نامی کمپرسور که معمولا در خرید از آن استفاده می کنید خودداری کنید. دمای اواپراتور سیستم توسط طراح انتخاب می شود. توجه داشته باشید دمای اواپراتور با دمای محفظه کاملا متفاوت است و نوع اواپراتور شما و دمای آن مشخص کننده ی دمای محفظه است. دمای کندانسور نیز توسط محیطی که سیستم در آن قرار میگیرد مشخص می شود. به طور مثال دمای کندانسور
در شهر اهواز متفاوت با دمای آن در تهران می باشد. دمای بخار ورودی به کمپرسور نیز با توجه به کار کرد سیستم و نحوه لوله کشی مشخص می شود. با توجه به توضیحات بالا انتخاب لوله مویین یه فرآیند مهندسی همراه با آزمون و خطا می باشد. نمیتوان به طور دقیق گفت بهینه ترین لوله مویین برای سیستم با استفاده از نرم افزار چه ویژگی هایی دارد. آن چه که در اغلب بخش های مهندسی صورت میگیرد بدین گونه است که ابتدا با استفاده از کاتالوگ و بر حسب تجربه اطلاعات را وارد نرم افزار می کنند سپس لوله مویین را ۱۰ درصد از نرم افزار CapSel بلندتر انتخاب می کنند و در کارکرد سیستم تمامی دماهای مورد نیاز را دوباره با استفاده از سنسور اندازه گیری می کنند. حال این بار با قرار دادن اعداد جدید در نرم افزار و کوتاه کردن لوله مویین به نقطه طراحی مورد نظر می رسند.

مثالی از انتخاب اولیه اعداد: (توجه داشته باشید اعداد انتخابی تنها برای روشن کردن نحوه استفاده از نرم افزار می باشد و نباید مبنایی برای طراحی قرار گیرد.)

فرض میکنیم یخچالی داریم که باید میانگین دمای محفظه آن چهار درجه سانتی گراد باشد و در شهر تهران با دمای ۲۵ اتاق فعالیت میکند. مبرد مورد استفاده آن نیز R134a می باشد.
۱ – مبرد را R143a انتخاب می کنیم.
۲ – برای این یخچال کمپرسور TLES6FT.3 انتخاب کرده ایم. به کاتالوگ آن مراجعه می کنیم. با توجه به آن که نیاز داریم دمای محفظه یخچال باید ۴ درجه سانتی گراد باشد و بر حسب تجربه می دانیم که اواپراتور فن دار انتخابی یخچال ، اگر در دمای ۱۰ – سانتیگراد )این عدد تنها برای مثال می باشد( قرار داده شود به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. لذا در کاتالوگ کمپرسور توان کمپرسور در این دما را می خوانیم که برابر ۲۵۳ وات در حالت CECOMAF می باشد.

987

۳- دمای اواپراتور را در مرحله قبل انتخاب کرده و ۱۰ – قرار می دهیم.
۴ – دمای کندانسور بدون فن فرضی را ۴۵ درجه قرار می دهیم. (تقریبا ۲۰ درجه بیشتر از دمای محیط)
۵ – دمای بخار ورودی را بر حسب تجربه ۲۳ درجه قرار می دهیم.
خروجی به صورت زیر می باشد.

 

image_2017-09-27_15-31-52
عدد سمت چپ طول لوله مویین و عدد سمت راست قطر آن می باشد و عدد زرد شده پیشنهاد SECOP به شما است.

حال لوله مویین را بیشتر از اندازه درج شده بسته و در شرایط مختلف تمامی دمای های مورد نیاز را اندازه گیری میکنیم و فرآیند را تکرار خواهیم کرد تا بهترین لوله مویین برای سیستم انتخاب شود.

 

 

تهیه کننده: گروه فنی شرکت اندی کالا