روش تعیین میزان شارژ (بر حسب گرم) مبرد با استفاده از ترازو و بدون نیاز به گیج

روشی علمی و مطمئن برای تعیین میزان شارژ مبرد که مورد تایید شرکت سکاپ نیز می باشد به صورت زیر انجام می پذیرد:

تجهیزات لازم جهت انجام کار عبارتند از:

. ترازو با دقت گرم

. چهار دما سنج برای اندازه گیری دمای

. وات متر

محل نصب دماسنج­ها:

دما سنج­ها در سه نقطه ورودی، وسط و خروجی اواپراتور و همچنین در ۱۰ الی ۱۵ سانتی متری روی لوله ساکشن قبل از کمپرسور

ابتدا سیستم باید در صد در صد کارکرد خود قرار گیرد (ترموستات یکسره).

سپس دماسنج ها در موقعیت گفته شده نصب و وات متر در مسیر کمپرسور قرار گیرد.

با شارژ کم کار را آغاز کنید (۵۰% میزان وزنی که همیشه انجام می دهید) و وقتی سیستم به شرایط پایدار رسید آرام آرام مقدار گاز را زیاد کنید. دقت کنید که در تمامی مراحل میزان گاز اضافه شده را بر روی برگه یادداشت کنید.

s

با افزایش شارژ مبرد باید دما سنج ها و وات متر رفتاری مطابق نمودار بالا داشته باشند و مقدار بهینه با خط قرمز مشخص شده است. در این نقطه اختلاف دمای سه دماسنج­های نصب شده بر روی اواپراتور به حداقل می رسد.

همچنین دمای ساکشن بعد از این نقطه شروع به پایین آمدن می کند و همزمان مصرف برق کمپرسور افزایش می یابد. در این حالت به مقدار شارژ بهینه رسیده ایم و مقدار اولیه و مقدار شارژ بدست آمده در این مرحله را جمع کنییم تا به مقدار بهینه شارز برسیم. از نمودار بالا می توان نتیجه گرفت که در صورت شارژ اضافی مایه وارد کمپرسور می شود.

سپس سیستم باید در حالت ترموستات قرارداده شود تا کار کرد سیستم تایید شود.

اگر سیستم کمی کمبود شارژ داشته باشد نمودار ان مطابق شکل زیر است.

2

اگر سیستم شارژ اضافه داشته باشد نمودار آن به شکل زیر است.

3

 

 

 

تهیه کننده: گروه فنی شرکت اندی کالا