محل و زمان سمینار تخصصی سکاپ در اصفهان

سمینار سکاپ در اصفهان -جمعه ۳ آذرماه ۹۶ – ساعت ۱۷:۰۰
اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، به طرف دروازه شیراز ، مجموعه ورزشی ۲۲بهمن – سالن همایش های کوثر

 

محل سمینار بر روی نفشه